ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
  ΠΡΟΦΙΛ
 
 
 
Πριν και μέχρι το 1963 λειτουργούσε στην Πάφο Συνεργατικό Ταμιευτήριο του οποίου μέλη ήταν κυρίως Τούρκοι και Έλληνες κάτοικοι της πόλης.

Μετά από τα γεγονότα του 1963 το μεικτό αυτό Ταμιευτήριο μετέφερε την έδρα και τις δραστηριότητες του στην τουρκική συνοικία Μουττάλου.

Στις 19.8.1963 υποβλήθηκε αίτηση από 64 ιδρυτικά μέλη και στις 13.9.1963 η Εταιρεία έχει εγγραφεί από τον τότε Έλληνα Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών ως ακολούθως:

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΘΕΣΜΟΙ (ΑΡΘΡΟΝ 14α )
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Άρθρον 8 των Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων (Κεφ. 114 και Νόμου 28) 59)

Αρ. Εγγραφής 23/63

Επι τοις αφορώσι την αίτησιν υπ' αριθμό 23/63 του έτους 1963 εν τη επαρχία Πάφου.

Δια του παρόντος πιστοποιώ ότι η Εταιρεία υπό την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ και οι κανονισμοί αυτής έχουν δεόντως εγγραφή σήμερον υπ' εμού εις το "Μητρώον των Εταιρειών" συμφώνως προς τας Προνοίας των Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων (Κεφ. 114 και Νόμου 28)59) και των Περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών.

ΕΔΟΘΗ τη ιδιοχείρω μου υπογραφή εν Λευκωσία ταύτην την 13ην ημέραν του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1963.

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΖΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝ ΕΦΟΡΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Το Ελληνικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ είναι το μοναδικό στην Κύπρο που φέρει την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ και η ίδρυση του την πολυτάραχη αυτή περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, κάλυψε πραγματικά το τεράστιο κενό που δημιουργήθηκε το 1963.

Η πρώτη Γενική συνέλευση του Ελληνικού συνεργατικού Ταμιευτηρίου πραγματοποιήθηκε στις 12.10.63 και την πρώτη Επιτροπεία που είχε εκλεγεί αποτελούσαν οι ακόλουθοι:

Μιχαλάκης Κωσταντινίδης Πρόεδρος
Αχιλλέας Ελευθερίου Μέλος
Χριστόδουλος Κωνσταντίνου Μέλος
Διογένης Παπαδόπουλος Μέλος
Γεώργιος Μιλτιάδους Μέλος

Πρώτος Γραμματέας του Ταμιευτηρίου διορίστηκε ο Διογένης Παπαδόπουλος με μισθό 2 λίρες το μήνα και τη θέση του στην Επιτροπή κατέλαβε ο Κώστας Μιχαήλ.

Μέσα στο 1964 τον Κώστα Μιχαήλ αντικατέστησε λόγω του θανάτου του ο Στέφανος Μαραθεύτης και το 1965 τον Χριστόδουλο Κωνσταντίνου που αποχώρησε αντικατέστησε ο Νίκος Γέρος.
Τα αποτελέσματα που το Ελληνικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου παρουσίασε τα πρώτα χρόνια της λειτουργία του ήταν απελπιστικά φτωχά, ενδεικτικά των αδυναμιών και των πολλαπλών δυσκολιών που αντιμετώπισε.


Το Μάϊο του 1967 ανέλαβε ως νέος Γραμματέας ο Ανδρέας Τσαππής σε αντικατάσταση του Διογένη Παπαδόπουλου που αποχώρησε, με μισθό ΛΚ3 το μήνα και το Ταμιευτήριο συστεγάστηκε στο βιβλιοπωλείο που ο ίδιος διατηρούσε και μοιραζόταν με τον ραδιολόγο Πολύκαρπο Νικολαϊδη.

Τη δεκαετία του 1970 η πορεία του Ταμιευτηρίου ήταν ανοδική και μετά από μια κάμψη την περίοδο του 1980, λόγω των προβλημάτων που όπως είναι γνωστό το Συνεργατικό Κίνημα αντιμετώπισε, η ανάπτυξη των εργασιών του και η πρόοδος του ήταν ραγδαία και αλματώδης.

ΣΗΜΕΡΑ
Το Ελληνικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ είναι σήμερα το μεγαλύτερο Συνεργατικό πιστωτικό Ίδρυμα της επαρχίας Πάφου και ένα από τα μεγαλύτερα της Κύπρου, με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια λίρες με καταθέσεις 55 εκατομμύρια λίρες μετοχικό και αποθεματικό κεφάλαιο 4 εκατομμύρια λίρες, ακίνητα εκτιμημένης αξίας 2.5 εκατομμύρια λίρες, 5 καταστήματα, προσωπικό 30 ατόμων και 7.500 μέλη.

Το Ελληνικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο χρηματοοικονομικό ίδρυμα συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης (Σ.Ε.Μ) με τα τελειότερα συστήματα μηχανογράφησης που λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο και με μοναδική φιλική διάθεση, απλότητα και αποτελεσματικότητα, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες των μελών και μη μελών πελατών του και του ευρύτερου κοινού της πόλης και επαρχίας Πάφου.

Τα εγκαίνια του οικήματος έγιναν στις 27/10/1993.